TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO

A rzeczą, której najbardziej się boją, jest konkurencja cen.”  A jednak myśl, że niepewność gospodarcza jest istotnym czynnikiem wydajności i postępu ekono­micznego, była oczywiście grubym nieporozumie­niem — kto wie, czy nie najgrubszym w historii poglądów ekonomicznych. Błąd ten popełnili za­równo marksiści, jak i ekonomiści ortodoksyjni. Marks i jego uczniowie byli święcie przekonani, że wysiłki zmierzające do ucywilizowania kapita­lizmu muszą go okaleczyć. Na przykład odszko­dowanie dla bezrobotnych pokrzyżowałoby dzia­łania rezerwowej armii przemysłowej w zakresie regulacji płac. W rzeczywistości lata rosnącej troskio      bezpieczeństwo gospodarcze były latami bez­przykładnego) wzrostu produkcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)