TWORZONY STANDARD ŻYCIA

Ponieważ społeczeństwo przywiązuje wielką wagę do umiejętności tworzenia wysokiego standardu życia, ocenia ono ludzi na podstawie wyrobów, jakie posiadają. Impulsowi konsumpcyj­nemu dał początek system wartości, który kładzie nacislk na zdolności produkcyjne społeczeństwa. Im więcej się produkuje, tym więcej trzeba posiadać dla zachowania odpowiedniego prestiżu. To ostat­nie jest ważne, bo choć nie posuwam się tak daleko jak Duesenberry, sprowadzający towary do roli symboli prestiżu w zamożnym społeczeństwie, jest zupełnie oczywiste, że teza jego oznacza, iż produk­cja towarów kształtuje potrzeby, które towary te przypuszczalnie zaspokoją. Jeszcze bardziej bezpośrednie ogniwo między produkcją a potrzebami stanowią instytucje współ­czesnej reklamy i sprzedaży.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)