Unerwienie wegetatywne serca

Mięsień sercowy jest utworzony z sieci włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych. Do rytmicznych skurczów pobudza go automatycznie działający układ przewodzący, którego nadrzędną częścią jest węzeł zatokowo-przedsionkowy, umiejscowiony w ścianie prawego przedsionka serca. Wytwarzane tu impulsy rozprzestrzeniają się w obrębie mięśnia przedsionków i są przewodzone dalej, do węzła przedsionkowo-komorowego na granicy między przedsionkami i komorami serca. W węźle tym biorą początek włókna, które doprowadzają impulsy do wszystkich części mięśnia komór. Automatyczna czynność serca jest regulowana przez układ wegetatywny. Włókna współczulne unerwiają zarówno układ przewodzący serca, jak też mięsień sercowy. Pobudzenie układu współczulnego powoduje zwiększenie częstości powstawania impulsów w węźle zatokowym i zwiększenie częstości skurczów serca, oprócz tego układ współczulny działa bezpośrednio na mięsień sercowy i zwiększa siłę jego skurczów.
Układ przewodzący serca jest również unerwiony przez włókna przywspół- czulne. Pobudzenie układu przywspółczulnego, powodując zmniejszenie częstości powstawania impulsów w węźle zatokowym i zwolnienie ich przewodzenia w’ obrębie układu przewodzącego, prowadzi do zmniejszenia częstości skurczów serca.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)