USPRAWNIENIA KIEROWANIA NAUKĄ

Jedno jest dla naszych rozważań istotne: nigdy nie osiągnie się pożądanego transferu nauki do techniki i pro­dukcji, jeśli nie zostanie zmieniona organizacja badań, je- żeli warsztat naukowca nie stanie się miejscem naprawdę nowoczesnej pod każdym względem pracy badawczej. Wie­lokrotnie, dziwimy się, dlaczego mimo podejmowania tylu przedsięwzięć, starań, stymulacja badań w kierunku zbli­żenia nauki do działalności. gospodarczej wciąż nie daje oczekiwanych rezultatów. Jedną z przyczyn — choć nie wyłączną-— jest niewłaściwa, nie oparta na naukowych przesłankach struktura ’ organizacyjna placówek badaw­czych i rozwojowych; są to konsekwencje sytuacji, w któ­rej zapomina się o potrzebie rozwijania badań dla samej-  nauki, badań mających_na celu usprawnienie systemu kierowania nauką.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)