W CZASIE POKOJU

W czasie pokoju robimy niewiele bądź też nic w ogóle, by przyspieszyć akumulację kapitału lub tempo postępu technicznego w drugoplanowych ga­łęziach przemysłu, mimo wyraźnych wskazówek, że tutaj należy oczekiwać dużego wzrostu produk­cji. Nie opłakiwalibyśmy produkcji straconej w czasie kryzysu. O wiele skuteczniej chroni nas przed tą stratą groźba kryzysu bezpieczeństwa go­spodarczego. Na koniec, kierując się dawnymi, tra­dycyjnymi względami, przesuwamy jedną ważną klasę produkcji, produkcję dóbr publicznych, do drugiej kategorii.Wielu czytelników zrozumie to prawdopodobnie w ten sposób, że powinniśmy za wszelką cenę przy­łożyć się i zastosować środki zmierzające do zwięk­szania produkcji obecnie zaniedbanej. Trzeba jed­nak baczniej to przeanalizować.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)