W INNYCH KRAJACH

Jeżeli w innych uprzemysłowionych krajach specjalne ” placówki zajmują się wyłącznie oceną wpływu zmian wywołanych nauką i techniką w gospodarce, jeśli analizują ‚ ogólny wpływ – postępu na wzrost ekonomiczny państwa,  to u nas te problemy są traktowane ciągle jeszcze marginesowo. Dominują prace przyczynkarskie, brakuje kom­pleksowych badań relacji. między pracami naukowymi i rozwojowymi a wzrostem gospodarczym. Przy wszyst­kich trudnościach, .jakie występują w, toku takich prac, nie można jednak z nich zrezygnować.’Co prawda Zespół Międzyresortowy (w jego skład * wchodzili przedstawiciele . kilku resortów i Komisji Planowania przy Radzie Ministrów) opracował program badań statystycznych dotyczący’ nauki i postępu technicznego na lata 1976—1980, jednak same analizy ekonomiczne nie wystarczają.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)