W KATEGORIACH TECHNICZNYCH

W kategoriach technicznych nie można dłużej zakładać, że dobro­byt jest większy przy wyższym niż przy niższym ogólnym poziomie produkcji. Może być taki sam. Wyższemu poziomowi produkcji towarzyszy tylko wyższy poziom kształtowania potrzeb, co wymaga wyższego poziomu ich zaspokajania. Niejednokrot­nie będziemy jeszcze mieli okazję wspomnieć o spo­sobie, w jaki potrzeby zależą od procesu, który słu­ży ich zaspokajaniu. Wygodnie będzie nazwać to efektem zależności.Możemy teraz pokrótce zastanowić się nad wnios­kami, do jakich przywiodła nas ta analiza.Najwyraźniej teoria popytu konsumpcyjnego jest szczególnie zdradliwym przyjacielem obecnych za­dań ekonomii.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)