W PROGRAMIE BADAWCZYM

W programie badawczym ważne miejsce zajmuje opra­cowywanie technologii utylizacji odpadów, wzbogacania rud i hutniczego przerobu koncentratów, poszukiwanie me­tod i rozwiązań dla flotacyjnego wzbogacania rud miedzi r z uwzględnieniem maksymalnego uzyskiwania miedzi. O  kompleksowości tego długofalowego programu badaw­czego świadczy fakt, że zadania nie kończą sięgną wzroście produkcji wyrobów o wysokich własnościach i najefektyw­niejszym wykorzystaniu naszych złóż miedz^ ale obejmują także rozwijanie i upowszechnianie metod wykorzystania miedzi i wyrobów z tegp surowca w gospodarce narodo­wej. Celem jest optymalizacja gospodarki miedzią w prze­myśle elektronicznym, elektrotechnicznym, kablowym. Do najważniejszych badawczych i rozwojowych kierun­ków należy elektronika. Postęp w tej dziedzinie stanowi przedmiot rządowego programu badawczego, co jest w pełni uzasadnione .wagą zagadnienia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)