W ŚCISŁYM ZWIĄZKU

Wreszcie — a pozostaje to w ścisłym związku z poprzednią sprawą — opłatę za świadczone pu­blicznie usługi od dawna kojarzono z kwestią nie­równości. Dzięki temu, że bogaci płacili więcej, usługi te można było świadczyć,’ a jednocześnie osiągało się większe zrównanie. Ta wspólnota ce­lów nigdy nie przemawiała do tych, których zrów­nywano. W sposób zgoła naturalny sprzeciwiali się częściowo samym usługom publicznym. Atakując je, mogli również atakować niwelujące tendencje opodatkowania. Pomogło to podtrzymać przekona­nie, że usługi publiczne, za które płacą, są z natury gorsze od dóbr wytwarzanych prywatnie.Podczas gdy stosunek do usług publicznych był tak negatywny, dobra prywatne nie budziły tych sprzeciwów. Wręcz przeciwnie, nad ich zaletami rozwodziły się masowe środki współczesnej rekla­my.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)