WAŻNE PRZYCZYNY

Przyczyna pierwsza — pracownicy badawczy nie – posia­dają dostatecznej wiedzy przemysłowej i technologicznej: Dostarczane przez nich opracowanie modelowe lub doku­mentacje wykonywane są na podstawie doświadczeń labo­ratoryjnych. Tymczasem.co innego jest skala modelu, a co innego produkcji przemysłowej. Innymi słowy, większość opracowań nie uwzględnia warunków technologicznych przemysłu, możliwości zdobycia materiałów, surowców. Przyczyna druga — konstrukcja lub technologia zapro­ponowana przez naukowcow opiera, się na imporcie. Przy kalkulacjach okazuje’się, że taki postęp techniczny wcale* nie byłby postępem.’Dlaczego? Bo, można to samo osiąg­nąć przy znacznie mniejszych nakładach finansowych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)