WEDŁUG SONDAŻU

Sondaż przeprowadzony , wśród amerykańskich eksper­tów ujawnił, że w latach 1980—1990 nastąpi potrojenie nakładów na badania w energetyce. Obecnie obserwuje się znaczne, rozbudzenie zainteresowania ośrodkow badaw­czych w USA pracami nad wynalezieniem nowych zrodeł energii. Komitet’ Energetyczny przy Federalnej Radzie Nauki i Technologii sformułował krótko- i długotermmo- . we zadania badawcze; program ten powinien być wykona­ny do 1985 r. Uczeni pracować będą nad zagadnieniem wykorzystania Vodoru jako paliwa w elektrowniach przy szczytowym zapotrzebowaniu na energię oraz jako paliwa do silników, zwłaszcza samolotów. Prace obejmują także przygotowanie technologii produkcji taniego wodoru.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)