WIĘKSZOŚĆ POMYSŁÓW

Jest to zjawisko ogólno­światowe, nieobce więc naszej nauce i technice.Większość pomysłów innowacyjnych pojawia się jako rezultat dostrzeżenia potrzeby nowej techniki lub nowego wyrobu. Także uświadomienie możliwości technologicz- ‚ hych jest zaczynem procesu innowacyjnego. Tak było w wypadku poszukiwań sposobu wytwarzania preparatu dymu wędzamiczego. Innowacja,,ta  autorzy:’ Kazimierz Miler i  Zbigniew Kozłowski) pozwoliła na wyeliminowanie lub .znaczne ograniczenie wędzenia wędlin metodą tra­dycyjną i znalazła zastosowanie w kilku krajach Europy.Często słyszy-się u nas .narzekania, że coraz większa „dostępność informacji naukowo-technicznej,_ różnych zro- . deł’ wiedzy nie stanowi —niestety — inspiracji do,prac innowacyjnych. Istna powódź wiadomości o badaniach i nowej technice jakby nie docierała do instytucji badaw­czych. Dlaczego?

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)