WIELE DO ŻYCZENIA

Dowodem tego, że organizacja naszej nauki pozostawia wiele do życzenia, jest słaba zdolność do szybkiego podej­mowania i rozwijania badań, konsekwentnego dochodze- ‚ nia do innowacji. Czy któraś z naszych placówek badaw- czych potrafi w krótkim okresie zmienić profil działalno- ‚ ści naukowej? Gdyby dziś przed wieloma z naszych insty­tutów postawić zadanie: zmianę profilu badań to przej­ście na nowe metody, pracy-wymagałoby przeciętnie co najmniej dwóch lat, przy aktualnie obowiązującej orgaiu- -zacji pracy i systemie zarządzania. Od’ momentu* podjęcia decyzji na szczeblu resortu do uruchomienia badań mija . co najmniej pół roku; bywa, że i dłużej; trwają przygoto­wania, uzgodnienia, „przetargi”, zanim uczeni mogą roz­począć prace badawcze.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)