WIELKI PROGRAM

Jednym z wielkich rządowych programów badawczych jest ‚ kompleksowy rozwój budownictwa mieszkaniowego — PR-5 — ważne przedsięwzięcie w dziejach polskiej nauki i budownictwa. Do końca 1977 r. wykonano około 130 tematów i zasto­sowano w praktyce ponad 50 rozwiązań. Główne kierunki działalności badawczej i rozwojowej sprowadzają się w bu­downictwie do przygotowania techniki służącej uprzemy­słowieniu procesów wytwórczych, opracowania i upo­wszechnienia systemowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych, usprawnienia metod organizacji i zarzą­dzania. W , Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Budownictwa Ogólnego prowadzi się prace , nad efektyw­nością techniki budowlanej, a Stołeczny Ośrodek Elektro­nicznej Techniki, Obliczeniowej (SOETO) zajmował się komputeryzacją dla potrzeb budownictwa’ (system Pro­gress PR-5), podobnie jak Instytut Technologii i Orga­nizacji Budownictwa Politechniki Krakowskiej (system Kormoran PR-5).

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)