WINA PO STRONIE ZAPLECZA

Wina* leży po stronie-zaplecza* badawczo-rozwojowego, a przede Wszystkim biur projektowych i. ośrodków badaw­czo-rozwojowych; które, odrzucają na ogół oferty projek-*’ tów^ modernizacyjnych.’ Nie chcą wykonywać prac studial­nych dla przedsiębiorstw; stronią’ od szczegółowej dokumentacji’projektowej, gdy w grę wchodzi modernizacja. I’tutaj ten proces postępu technicznego uchodzi:za coś drugorzędnego, niegodnego wysiłku twórczego. Co’ innego nowa-inwe$tyćja,’ale grzebanie się w „starociach”,’anali­zowanie przestarzałej technologii czy organizacji, to, już’ robota nie dla projektanta. Sedno.w tym, że modernizacja  jest; czymś\trudniejszym ‘niż’ stworzenie – wizji nowego, obiektu. . Wymaga. większej Wiedzy inżynierskiej, dużej praktyki przemysłowej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)