Właściwości czuwania i snu u zwierząt

Okresowa sekwencja czuwania i snu jest właściwością wszystkich kręgowców stałocieplnych. U niektórych ssaków, na przykład u królików, podobnie jak u człowieka we wczesnym okresie po urodzeniu, sen jest policykliczny, tzn. pojawia się na przemian z czuwaniem wielokrotnie w ciągu doby. U większości zwierząt okresy czuwania i snu podlegają rytmice dobowej, sterowanej przez światło. Przyjmuje się, że sen REM pojawił się u ptaków i ssaków wraz ze zdolnością utrzymania stałej temperatury ciała. Choć zmiennocieplne kręgowce również wykazują okresy zmniejszonej aktywności wraz z całkowitym znieruchomieniem, to jednak stan ten nie spełnia wyżej podanych elektroencefalograficznych kryteriów snu. Niektórzy badacze jednak dopatrują się występowania snu wolnofalowego (ale nie snu REM) u gadów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)