WSPÓŁCZESNY RZĄD

Współczesny rząd stanowi poważne zagrożenie dla prestiżu business­mana. O ile problemy ochrony, oświaty i dobrobytu społecznego najbardziej zaprzątają nasze umysły, tyle i przedstawiciele administracji, nauczyciele inni zawodowi urzędnicy państwowi są bohate­rami publiczności. W miarę jak wzrastał ich pre­stiż, równolegle z prestiżem ludzi związanych z za­gadnieniami i niepowodzeniami polityki zagranicz­nej, businessmani w drodze reakcji wytykali, że rząd nic nie produkuje, że jest bezpłodną dziwką. „Rząd jest niezdolny stworzyć nic w tym sensie, w jakim przedsiębiorstwo produkuje bogactwo, jednostki zaś dają początek ideom i wynalaz­kom…” W wywodzie tym posłużono się dość na­ciągniętą argumentacją — wynika z niego, że nau­ka jest nieproduktywna, a wytwórca pulpitów szkolnych produktywny — niemniej jednak zaj­muje ona bardzo wybitne miejsce, zwłaszcza w starszej liturgii businessu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)