WSPÓŁZAWODNICTWO MIĘDZY USŁUGAMI

Oczywiście współzawodnictwo mię­dzy usługami publicznymi a prywatnymi, pomi­nąwszy wszelkie zagadnienia satysfakcji, jaką sprawiają, nie gwarantuje równych szans. Spo­łeczne skutki tego rozróżnienia — tej tendencji do przypisywania większego prestiżu dobrom prywa­tnym, a spychania produkcji publicznej na drugie miejsce — są ważne, a nawet bardzo ważne.A zatem, podsumowując, podczas gdy produkcja zaczęła stawać się w naszym życiu celem pierwszo­rzędnej wagi, nie realizujemy tego celu ze zrozu­mieniem czy choćby z wielkim namysłem. Traktuje­my produkcję jako miernik naszych osiągnięć, ale nie usiłujemy świadomie czegoś osiągać. Nasze wy­siłki, by zwiększyć produkcję, są wystylizowane na dawną modłę. Podkreślamy złe strony lenistwa i niewłaściwego przydziału kredytów, istotne dla starań o wzrost produkcji w ubiegłym stuleciu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)