WYCZUCIE WŁASNYCH KORZYŚCI

Ludzie walczą o to, co jest dla nich ważne, a bu­sinessman, który wyczuwa własną korzyść, będzie energicznie walczył o system wartości, który pod­kreśla wagę produkcji. I w rzeczy samej, może na­wet bardziej intuicyjnie niż świadomie, już to robi. W liturgii interesu poczesne miejsce zajmują roz­głośne zapewnienia o istotnej roli produkcji. „Tyl­ko ludzie produktywni mogą być silni. Tylko silni mogą być wolni.” „Produkcja stworzyła Amery­kę…” „Przestańmy się kłócić i produkujmy.” Businessman, z wieloma wyjątkami, był od daw­na podejrzliwy w stosunku do państwa — a przy­najmniej w stosunku do tych dziedzin jego działal­ności, pominąwszy obronę narodową, które nie za­pewniają mu rynków i pomocy w potrzebnych ba­daniach i rozwoju. Zakładano zawsze, iż dzieje się tak dlatego, że jest ważnym płatnikiem podatków łatwo można mu zaszkodzić przepisami. Ale w na­szym objaśnianiu zjawisk społecznych przywiązuje­my nadmierną wagę do tego rodzaju mechaniczne­go determinizmu ekonomicznego.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)