WYKŁADOWCY EKONOMII

Wykładowcy eko­nomii na uniwersytetach przeciwstawiają się także temu, co lekceważąco nazywają systemem zy­sku…” A jednak chociaż rzeczywisty bądź podej­rzany radykalizm społeczny intelektualistów może się w dużej mierze przyczyniać do wrogości między nimi a businessmanami, ma ona jeszcze inne źród­ło. Naukowcy, pisarze, profesorowie, artyści są tak­że groźnymi konkurentami businessmanów w wal­ce o powszechny szacunek.To współzawodnictwo jest szczególnie wyraźne w komentarzach na temat kwestii publicznych — polityki gospodarczej, polityki zagranicznej, wpły­wu środków podejmowanych przez rząd na morale zachowanie ogółu. Być może, najzaszczytniejszą funkcją naszych czasów jest funkcja proroka spo­łecznego. Nikt nie zasługuje na większe wyróżnie­nie niż człowiek, któremu — za ogólną zgodą — wolno jest wybiegać wzrokiem naprzód i doradzać, co powinniśmy zrobić, by przyśpieszyć bądź opóź­nić jakieś zjawisko społeczne.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)