WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW

  • Tymczasem wiadomo; że 90 proc. — tak, nie ma w tym’ przesady—możliwości polepszenia stanu wykorzystania materiałów, podzespołów znajduje się w rękach tych, którzy badają,: konstruują i tworzą nowe technologie; czyli przygotowują proces produkcji. W* rzeczywistości w< wielu Wypadkach ma miejsce regres techniczny. Częste zmiany • konstrukcyjno-technologiczne dokonywane w przedsiębior- ’ – stwach są wynikiem potrzeby>prżystosowywania rozwiązań do często nienowoczesnych metod produkcji. Z analizy wy- ‘ ’nika, że zmiany konstrukcyjne stanowią ponad 30-proc.a „’poprawki” technologiczne blisko 70 pfoc.Zmiany te nie wynikają z .nienowoczesności parku ma- ‚ szynowego; poprawia , się również postępowe rozwiązania w przedsiębiorstwach dysponujących,urządzeniami na naj- wyższym’światowym poziomie. Dlaczego? Co trzecia zmia­na wynika z konieczności zastosowania materiałów zastęp- ‚ czych; przeważnie gorszych.
Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)