WYKORZYSTANIE WODORU

Ba­dania dotyczące wykorzystania wodoru jako paliwa o napędu pojazdów mechanicznych mają trwać od 5 do 10 lat,, natomiast prace nad transportem i magazynowa­niem .wodoru — około 5 lat. Podobny przedział czasu jest konieczny.. dla zapewnienia rozwiązania gwarantującego bezpieczeństwo publiczne przy transporcie wodoru.Europejska Wspólnota Gospodarcza realizuje wspólny „ progrąm badań energetycznych obejmujący 22 obszerne te- . maty uznane’ za priorytetowe — m. in. kontrolowaną syn­tezę jądrową, wykorzystanie energii słonecznej.. Uczeni kra­jów EWG zajęli się sprawą produkcji wodoru, ekstrahowa­nia uranu z wody, wykorzystaniem plutonu, energii geo­termicznej. Podobne badania prowadzi się w ramach wspól­noty socjalistycznej. W Polsce przewiduje się^wzrost na­kładów na badania ~w dziedzinie techniki jądrowe j; zwięk­szą się one w okresie 15 lat co najmniej 10—12-krotnie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)