WYSIŁEK PRZEMYSŁU

Przemysł będzie musiał dokonać ogromnego wysiłku, stworzyć potencjał naukowo-badawczy, konstrukcyjno- technologiczny dla rozwinięcia tych dziedzin wytwarza­nia, które są nośnikami postępu w gospodarce, są integral­nie związane z rewolucją naukowo-techniczną. W takich dziedzinach, jak urządzenia informatyki, obrabiarki ste­rowane numerycznie, urządzenia, ochrony. środowiska, nie mamy innowacyjnej wielkoseryjnej produkcji. Aby uzy­skać taką nowoczesną, na wysokim poziomie produkcję^ potrzebne są intensywne badania i prace rozwojowe. Inną dziedziną jest energetyka jądrowa. Program perspekty­wiczny przewiduje uruchomienie wyspecjalizowanej w ra­mach RWPG produkcji niektórych urządzeń techniki nuklearnej, co otwiera możliwości dla rozwinięcia wielko­seryjnej produkcji niektórych urządzeń energetyki jądro­wej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)