WYSIŁKI BADAWCZE

Wysiłki badawcze produkcyjne skoncentrowane zostaną na wytwarzaniu  nowoczesnych podzespołów biernych ; iczynnych dla mikroelektroniki i optoelektroniki; planuje , się również opracowanie i wprowadzenie do produkcji .technologii nowoczesnych -podzespołów elektronicznych o .-wielkiej skali integracji, elementów dyskretnych-i ukła- . • dów scalonych optoelektronicznych, elementów półprze- { wodnikowych o dużej mocy oraz kineskopów dla telewizji i kolorowej. Celem tych przedsięwzięć jest . opracowanie    konstrukcji i technologii oraz uruchoijiienie produkcji zespołów i bloków funkcjonalnych dla informatyki, automa-tyzacji kompleksowej i telekomunikacji, opracowanie komputerowy eh. metod projektowania wyrobów; elektronicznych, a tym samym zwiększenie tego, co określamy mia- i nem zdolności innowacyjnej przemysłu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)