ZABEZPIECZENIE EKONOMICZNE

Dążenie do  zpieczeństwa ekonomicznego uwa­żano od dawna za wielkiego wroga wzrostu pro­dukcji. Przekonanie to wynikało z głębokiej wiary, że element niepewności tkwiący w modelu kon­kurencyjnym jest istotnym warunkiem wydajnoś­ci. Nagrodzie w postaci zysku pieniężnego musi towarzyszyć kara osobistego niepowodzenia) gos­podarczego. Obie były ważne. Likwidacja kary, będąca nieodzownym skutkiem wzrostu bezpie­czeństwa społecznego, oznaczałaby zlikwidowanie połowy bodźców skłaniających ludzi do wysiłku. Ten pogląd nadal odgrywa dużą rolę w mądrości obiegowej. Starania farmerów zmierzające do zmniejszenia niepewności, choć pod wieloma względami znacznie mniej skuteczne niż zabiegi większych korporacji lub związków zawodowych, wzbudziły szczególny niepokój.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)