ZAINTERESOWANA OSOBA

Niewątpliwie osobą najbardziej zainteresowaną w dzisiejszych kierunkach działania ekonomicznego jest businessman, a ściślej mówiąc, być może, kiero­wnik ważnego przedsiębiorstwa. Jeśli produkcja jest sprawą najważniejszą, on — jako człowiek korzystający z tradycyjnego, ustanowionego prawa do tytułu producenta — będzie w układzie spo­łecznym postacią pierwszoplanową. Społeczeństwo przyzna mu prestiż odpowiedni do roli, jaką odgry­wa; i — co zresztą może być mniej ważne — będzie bez narażenia się na opory czy krytykę rozporzą­dzał dochodem odpowiednim do swego prestiżu. W miarę jak produkcja coraz bardziej monopolizo­wała nasze postawy gospodarcze, kierownik przed­siębiorstwa cieszył się coraz większym poważaniem. Dopóki nierówność stanowiła przedmiot poważnej troski, pozycja potentata była w najlepszym razie dwuznaczna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)