ZAMOŻNI LUDZIE

Wielkie domy, wielkie jachty, wielkie bale, stajnie, bujne łona upstrzone klejnotami, wszystko to mia­ło dowodzić, że danemu człowiekowi przysługują zaszczyty płynące z bogactwa.Takiej ostentacji teraz się nie spotyka. Przyczy­nił się do tego wzgląd uboczny. Zamożni Amery­kanie od dawna dziwnie się obawiali wywłaszcze­nia — obawa ta może mieć związek z tendencją konserwatywnej mądrości obiegowej do traktowa­nia najłagodniejszych choćby kroków reformator­skich jako zapowiedzi rewolucji. Wielki kryzys, a zwłaszcza Nowy Ład napędził amerykańskim bo­gaczom porządnego stracha. Jednym z jego skut­ków było zapoczątkowanie ery wyraźnego umiaru w dziedzinie wydatków osobistych. Uznano, że wy­datki czysto na pokaz, zwłaszcza na domy, jachty kobiety do towarzystwa, mogą pobudzić masy do wystąpień.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)