ZASZCZYTNY TYTUŁ

Tytuł producenta w naszym społeczeństwie wy­daje się wyraźnie zaszczytny. Kierownik gorzelni, objazdowego teatru lub psiego toru wyścigowego jest producentem. Nie jest on producentem głów­nym, co brzmi lepiej, ale w każdym razie produ­centem. Jako taki zajmuje w społeczeństwie pozy­cję jego podpory czy filara i źródła jego bogactwa, którą to pozycję niekoniecznie zajmuje kierownik szkoły średniej lub proboszcz. Właśnie jako pro­ducent prezes U. S. Steel Corporation składa wi­zytę prezydentowi Stanów Zjednoczonych. W za­sadzie cieszymy się, jeśli tekę ministerialną w rzą­dzie otrzymuje producent. Nie można o kimś po­wiedzieć nic lepszego nad to, że zna się na pro­dukcji. Ale prestiż producenta jest wyłącznie pre­stiżem produkcji. Gdyby produkcję uznano kiedyś za rzecz zwyczajną, to samo, do pewnego stopnia, stałoby się z producentem. Sprawa pana Carneya stanowi ostrzeżenie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)