ZDOBYCZE SPOŁECZEŃSTWA

Skoro raz spo­łeczeństwo zdobędzie żywność, odzież i dach nad głową, które to rzeczy można z powodzeniem pro­dukować, nabywać i sprzedawać prywatnie, człon­kowie tego społeczeństwa zaczynają pragnąć in­nych rzeczy. A wielu z nich nie da się produkować, nabywać i sprzedawać prywatnie. Muszą być do­stępne dla wszystkich, jeśli mają być dostępne dla kogokolwiek, muszą być też opłacane zbiorowo, bo inaczej stają się nieosiągalne. Dotyczy to ulic i po­licji, i ogólnych korzyści, jakie daje powszechna umiejętność czytania i pisania bądź urządzenia sa­nitarne, obrona przed epidemiami i obrona zbio­rowa. Można by zaryzykować twierdzenie, że pil­ność tych usług, które muszą być świadczone zbio­rowo, chociaż należą do ogólnego schematu pragnień wykraczających poza zaspokojenie najniezbędniej­szych potrzeb fizycznych, wzrasta nieproporcjonal­nie iszybko w stosunku do wzrostu bogactwa.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)