ZDOBYTA WIEDZA

Wiedzę o życiu zdobył w zakła­dzie; to umożliwiło mu swoisty wgląd w ogólną sy­tuację w kraju czy na świecie. Gdyby coś się miało przytrafić prestiżowi produkcji, oczywiście busi­nessman, którego mistyczna rola polega na utożsa­mianiu się z produkcją, poważnie by ucierpiał we współzawodnictwie z intelektualistą o to, komu przypadnie rola proroka społecznego. Jeśli chce da­lej odgrywać swoją obecną rolę, musi bronić zna­czenia produkcji. Niemal z całą pewnością będzie to robił.Polityka od dawna umiała czynić z niedogodnych partnerów towarzyszy łoża. Rzadziej jednak ci, któ­rzy z nią to łoże dzielili, pozostawali zgoła nieświa­domi tego bliskiego, acz osobliwego towarzystwa. Tak przedstawia się niezwykły przypadek grupo­wych interesów w produkcji.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)