ZGODNIE Z TRENDAMI

Zgodnie z trendami światowego postępu technicznego postawiliśmy na rozwój produkcji układów scalonych. W roku 1970 nie wytwarzaliśmy jeszcze tych przyrządów półprzewodnikowych, ale już w 1973 r. wyprodukowaliśmy pierwszy milion, a rok 1975 oznaczał dla naszej elektroniki dostarczenie na rynek blisko 14 min sztuk układów scalonych.Program rozwoju elektroniki w latach 1971 –    1975    przy­niósł oczekiwane efekty. Za granicą zakupiliśmy najnowo­cześniejsze technologie i urządzenia, zwiększyła się krajo- ‚wa baza naukowo-badawcza i konstrukcyjno-technologicz­na. Rezultaty? W roku 1975 produkcja przytządów pół­przewodnikowych dyskretnych osiągnęła około 120 min sztuk. Jednakże zdaniem fachowców, wyrażanym w czasie dyskusji’przed VII Kongresem Techników Pobkich: „mi-, mo niewątpliwego postępu w zakresie rozwoju asortymen­tu i produkcji podzespołów elektronicznych w ostatnich latach, istnieje ciągle deficyt podzespołów (…) deficyt, któ­ry będzie się pogłębiał, jeżeli nie nastąpi dalsze przyspie­szenie rozwoju tej gałęzi przemysłu”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)