ZGODNY POGLĄD

Jeżeli już dzisiaj poważnie nie zajmiemy się problemami organizacji i me- nedżerstwa w nauce, to za kilka lat nie .uda się nadrobić . opóźnienia w strukturze,, systemie .organizacyjnym war­sztatów badawczych, szkół wyższych, placówek PAN.Na ogół panuje zgodny pogląd co do tego, że spetryfiko- wane struktury organizacyjne, przestarzałe formy zarzą­dzania stanowią kłodę na drodze postępu w badaniach, że jedną z przyczyn niedostatecznej wciąż efektywności na- . szych, placówek badawczych jest właśnie archaiczna struktura-organizacyjna wielu instytutów. Stąd i dążenie do zmian, modernizacji. Zmieniono strukturę wyższych uczel­ni. W miejsce katedr pojawiły się zintegrowane placów­ki — instytuty. Nie było to jednak przedsięwzięcie po­przedzone badaniami naukowymi; Trudno stwierdzić, czy obecna struktura, chociaż znacznie lepsza od poprzedniej, jest rzeczywiście najbardziej. optymalna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)