ZMIANY W ORGANIZACJI

Naukoznawcy coraz częściej przypominają, ze nauka obecnie stała się swego rodzaju przemysłem, a jej charaktęr ewolucyjnie zbliża się do „warsztatu -pracy-wielkoprzemyślowej. Na czym polegają owe zasadnicze zmiany w or­ganizacji pracy badawczej? Na przejściu od form działal­ności „mistrza z czeladnikami” do twórczości naukowej w wielkich zespołach. Na czele takich zespołów stoją menedżerowie nauki. ‚Szefem programu badawczego zwanego „Manhattan- -Project” nie był wcale wybitny fizyk, ale dobry organi­zator, generał Groves. On kierował badaniami, w których uczestniczyli tej miary uczeni co Niels Bohr,. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi. Pierwszy amerykański pro­gram atomowy zaangażował ponad 150 tys. ludzi, tysiące zespołów badawczych, grup specjalistów.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)