ZMNIEJSZENIE NIEPEWNOŚCI

Poszanowanie dla dowodów wskazuje tylko na brak subtelności umysłu. W tym wypadku jednak rzeczywistość nie da się tak łatwo zlekce­ważyć. Wzrost bezpieczeństwa ekonomicznego i wzrost produkcji są faktami dokonanymi. Mię­dzy bezpieczeństwem a postępem nie zachodzi sprzeczność, ogłoszona niegdyś społecznym kon­fliktem stulecia.Zmniejszenie niepewności i wzrost produkcji wcale nie są ze sobą sprzeczne, co więcej, są w spo­sób nierozerwalny związane. Wysoki stopień bez­pieczeństwa ekonomicznego jest nieodzowny do maksymalnej produkcji. A wysoki poziom produk­cji jest niezbędny dla bezpieczeństwa ekonomicz­nego. Musimy to badanie współzależności między produkcją a bezpieczeństwem ekonomicznym po­sunąć o krok dalej.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)