ZNACZNIE SZERZEJ

Znacznie szerzej zakrojony program badań kosmicznych- ZSRR świadczy także o „uprzemysłowieniu” badań. W tym wypadku zor­ganizowano zespoły badawcze angażując do pracy 300 tys. specjalistów, w tym kilkadziesiąt tysięcy badaczy, kon­struktorów i technologów.  Jeżeli zatem charakter pracy naukowej upodobnił się w jakimś stopniu do działalności wielkoprzemysłowej, czy nie byłoby najprościej przenosić najlepsze, ciekawe roz­wiązania z zakresu – organizacji i * zarządzania procesami produkcyjnymi do działalności badawczej i prac-rozwojowych? Nic błędnie jszego.. Takie „przeszczepy” struktur organizacyjnych, metod zarządzania przemysłem robiono w krajach wysoko uprzemysłowionych, a przede wszyst-. kim w USA. Efekty? Niepowodzenie na całej linii. Dla­tego, też nikt już dzisiaj nie próbuje przenosić rozwią­zań organizacyjnych z hal fabrycznych do laboratoriów badawczych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)