ZNAMIENNE ZJAWISKO

W Warszawie występuje dość znamienne zjawisko. Potrzeby przemysłu, gospodarki aglomeracji nie są i w pełni zaspokojone przez tak znaczny i skoncentrowany’ potencjał badawczy i rozwojowy. To zrozumiałe, duża część placówek bowiem nie ma ,nic wspólnego z charakte­rem, nawet nadregionalnym, Warszawy.Region- kielecki urósł na prężny i nowoczesny ośrodek przemysłu elektromaszynowego. Stanowi on jednak przy­kład ogromnego niedorozwoju infrastruktury. Placówki ‚badawcze i rozwojowe oraz uczelnie Kielecczyzny zatrud­niają mniej niż 2 proc. ogółu osób pracujących naukowo w kraju, a udział ludzi z wyższym wykształceniem nie przekracza 1,6 proc. Tymczasem przemysł Kielecczyzny zatrudniał już w 1970 r. blisko 5 proc. ogółu pracujących w tej sferze, a udział produkcji globalnej (wartościowo) tego regionu sięgał 4,3 proc., nakłady, inwestycyjne, przy­padające na rozwój kieleckiego przemysłu przekroczyły 5 proc. ogólnych środków przeznaczonych na krajowe in­westycje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)