ZWIĄZANI Z NAUKĄ

Dotychczas nie mamy w kraju ani jednej wyższej uczelni, która’ kształciłaby organizatorów nauki, przygotowywałaby kadry naukowe z dziedziny naukoznawstwa, badań związanych z polityką naukową.Obecnie w kraju już 2,1 proc. zatrudnionych stanowią ludzie związani z nauką, szkolnictwem wyższym i jed­nostkami zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki. Za­gadnieniom właściwej, efektywnej organizacji i zarządza­nia należy więc nadać odpowiednią rangę. Przewiduje się dalszy, dynąmiczny rozwój nauki. W roku. 1990 ma Już . w tej dziedzinie pracować aż około 5 proc. ogółiJ zatrud­nionych. Prognozy przewidują, że będzie wówczas zaan­gażowanych w dalszym rozwoju nauki co najmniej 800 tys.ludzi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)