ZWIĘKSZONA PRODUKCJA

W dobie obecnej natomiast zwiększona produk­cja była w dużej mierze pożądana nie ze względu na wytwarzane dobra, lecz z uwagi na jej wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne. Niezależnie od tego, czy potrzebujemy, czy też nawet pragniemy wytwarzanych dóbr, zapewnienie ich produkcji oznacza zapewnienie dochodu dla producentów. A to służy bezpieczeństwu ekonomicznemu. I nic innego tak dobrze mu nie służy. Zachwianie pro­dukcji, choćby nawet produkcja ta zaspokajała najbłahsze potrzeby, oznacza narażenie pewnych jednostek gdzieś tam na utratę pracy i dochodu. Do tego nie można dopuścić.Fakty tutaj przytoczone można powszechnie za­obserwować. W życiu politycznym krajów Zacho­du — Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Kró­lestwa, dawniejszej Wspólnoty Brytyjskiej, Za­chodniej Europy — nic tak silnie nie przemawia przeciw rządowi jak dopuszczenie do zbędnego bez­robocia. Nie wspomina się o stratach produkcyj­nych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj informacje dotyczące wiedzy i edukacji. Wszystkie wpisy, są rzetelnie i przygotowane przez mnie. Mam nadzieję, że spodobają Ci się wpisy tutaj umieszczone. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)